Kepentingan mempelajari sejarah - UNIT 1 : SEJARAH DAN KITA

Mempelajari sejarah kepentingan Kepentingan Mempelajari

Mempelajari sejarah kepentingan Jalan Kebun:

THE EDUCATION: KEPENTINGAN SEJARAH KEPADA MANUSIA

Mempelajari sejarah kepentingan .: kepentingan

Mempelajari sejarah kepentingan Kepentingan Mempelajari

Kepentingan Sejarah

Mempelajari sejarah kepentingan Contoh Karangan

Mempelajari sejarah kepentingan Kepentingan Mempelajari

Mempelajari sejarah kepentingan UNIT 1

Mempelajari sejarah kepentingan .sejarah tingkatan

Mempelajari sejarah kepentingan Pentingnya Belajar

Mempelajari sejarah kepentingan MAKSUD, SEJARAH

Kepentingan Mempelajari Sejarah Kepada Pelajar & Generasi Muda

Melalui proses ini, murid dapat memahami kemahiran sejarah dan mengaplikasikan kemahiran serta nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.

  • Teori mengenai makna sejarah dengan lebih spesifik telah dinyatakan oleh seorang ahli fakir sejarah yang terkenal dari Jerman pada pertengahan kurun kesembilan belas iaitu Lepold Von Ranke.

  • Maksudnya, manusia itu pernah melihat sesuatu peristiwa dan apabila mengingatkannya kembali, ia tidak dapat mengngat dan menghidupkan kembali keseluruhan peristiwa, bahkan adakalanya manusia itu gagal memahami peristiwa itu sewaktu mereka memerlukannya.

  • Sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lampau boleh di ambil ikhtibar oleh masyarakat seperti contoh kejatuhan empayar Melaka yang antara sebab kejatuhannya ialah sikap Sultan Mahmud yang memerintah pada masa itu tidak dapat mewujudkan pemerintahan yang berkesan dan mengundang kepada perpecahan di kalangan masyarakat Melaka pada masa itu.

KEPENTINGAN SEJARAH

Di kesempatan itu, berikut dikongsikan contoh karangan mempelajari sejarah kepada sebagai rujukan.

  • Sejarah Islam bukan sekadar menceritakan tentang peristiwa, tarikh, tempat dan tokohnya sahaja bahkan yang lebih utama dari sejarah Islam itu ialah hikmah dan pengajaran yang tidak pernah berkurangan serta sentiasa relevan sepanjang zaman.

  • Ia juga bertujuan untuk memupuk semangat baru bagi memperbaiki segala kelemahan, menilai kesilapan yang telah di lakukan oleh masyarkat, memulihkan semula kekuatan moral dan mental bagi kemajuan individu, masyarakat dan Negara.

  • Number of times this content has been viewed 342 button to like this content button to share content button to.
2022 ajr.newslink.org