Elia khadijah abas - CORRUPTED BARISAN NASIONAL: MIRACLE HARVEST YIELDS MIRACLE PROFITS FOR RAZIAH & ROBERT!

Khadijah abas elia ABAS

Khadijah abas elia Only tanahairku:

Khadijah abas elia CORRUPTED BARISAN

Khadijah abas elia ATT Virtual

Khadijah abas elia CORRUPTED BARISAN

Khadijah abas elia Only tanahairku:

Whistle blower site blows whistle on Elia Abas/Geneid

Khadijah abas elia Malaysians Must

‘Taib’s niece alleged beneficiary of land alienation’

Khadijah abas elia Malaysians Must

Khadijah abas elia ABAS

Khadijah abas elia ATT Virtual

Only tanahairku: EKSKLUSIF PILIHANRAYA NEGERI SERAWAK!! TAIB MAHMUD ROMPAK TANAH 20 KALI GANDA KELUASAN SINGAPURA!

Elia geneid contoh belia sarawak yang menjadi kaya sebagai perampas tanah!

Nyonya-nyonya dan Tuan-tuan yang baik, Saya telah membaca berbagai tulisan, menyimak berbagai ceramah, maupun menyaksikan berbagai wawancara — di antaranya terdapat pandangan-pandangan Nyonya-nyonya dan Tuan-tuan sekalian — tatkala membahas mengenai aurat, jilbab, hijab dan cadar.

  • Sekarang mereka menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia, dengan congkak dan sembarangan di masjid-masjid dan gereja-gereja.

  • Peminta sedekah Ini boleh mengelakkan perasaan rakyat yang merasakan mereka bagaikan peminta sedekah kepada kerajaan dan mengelakkan orang-orang politik lupa diri terhadap wang awam yang mereka belanja atau istiharkan dalam kempen politik mereka.

  • Rasullah diberi kewaskitaan akan pengkhianatan dan kemurtadan para murid, muntasib dan abdal-abdalnya baca: sahabat-sahabatnya , tetapi dia mengatakan dengan cara yang demikian, sebagaimana diriwayatkan oleh Malik ibn Anas imam mazhab Maliki.
2022 ajr.newslink.org