Kisah nabi saleh - Kisah Nabi Saleh memunculkan unta betina dan azab bagi kaum Tsamu

Nabi saleh kisah Kisah Nabi

Nabi saleh kisah Kisah Nabi

Nabi saleh kisah Kisah Nabi

Nabi saleh kisah Kisah Nabi

Nabi saleh kisah Kisah Nabi

Nabi saleh kisah Kisah Nabi

Nabi saleh kisah Kisah nabi

Keteladanan dan Keutamaan Sifat Nabi Saleh AS

Nabi saleh kisah Kisah Nabi

Nabi saleh kisah Kisah Nabi

Nabi saleh kisah √ Kisah

Kisah Nabi Saleh AS, Nabi Kaum Tsamud

Unta betina itu pun bersimbah darah, dan akhirnya tewas.

  • Di samping janda itu ada seorang wanita lain yang mempunyai puteri yang cantik menawarkan akan menghadiahkan salah seseorang dari puteri-puterinya kepada yang berhasil membunuh unta itu.

  • Namun, dengan keahliannya tersebut yang membuat kaum Tsamud menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum yang lainnya.

  • Sebagian kaumnya terperanjat setelah melihat peristiwa tersebut, kemudian menyatakan keimanan.

Kisah Nabi Saleh Pada Kaum Tsamud dan Unta Betina

Mrk mengadakan pertemuan rahsia dan bersumpah bersama akan melaksanakan rancangan pembunuhan itu di waktu malam, di saat orang masih tidur nyenyak untuk menghindari tuntutan balas darah oleh keluarga Nabi Saleh, jika diketahui identiti mrk sebagai pembunuhnya.

  • Pada dirimu kami melihat tanda-tanda kebajikan dan sifat-sifat yang terpuji.

  • Kerana dengan melakukan tugas amar makruf nahi mungkar yang menjadi fardu kifayah itu, setidak-tidaknya kalau tidak berhasil mencegah kemungkaran yang terjadi di dalam masyarakat dan lindungan kita, kita telah membebaskan diri dari dosa menyetujui atau merestui perbuatan mungkar itu.

  • Kalian telah menindas orang lain, mengingkari ajaran Allah, dan membunuh unta betina-Nya.
2022 ajr.newslink.org