Bpk pbd - Madam Syuhada's Blog for SU PBS and PBD English Lesson: Muatturun Templat Pelaporan pbd di portal BPK

Pbd bpk PBD TEMPLATES

Pbd bpk Templat Pelaporan

PBD TEMPLATES & TRANSIT FORMS FOR CLASSROOM BASED ASSESSMENT

Pbd bpk Templat PBD

Templat Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Versi 3.0 (Baru)

Pbd bpk Buku Panduan

Buku Panduan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Edisi Kedua

Pbd bpk PBD 2021

Himpunan Tapak Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang Telah Dikemas kini

Pbd bpk Panduan Pelaksanaan

Pbd bpk KOLEKSI Pelaporan

Madam Syuhada's Blog for SU PBS and PBD English Lesson: Muatturun Templat Pelaporan pbd di portal BPK

Pbd bpk Himpunan Templat

Pbd bpk Madam Syuhada's

Koleksi Terkini Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 (Pentaksiran Bilik Darjah)

Pbd bpk KOLEKSI Pelaporan

ajr.newslink.org: PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH ajr.newslink.orgIS TAHUN 1, 2 & 3 (2019)

Koleksi Terkini Templat Pelaporan PBD KSSM Tingkatan 1 (Pentaksiran Bilik Darjah)

Guru juga boleh memerhati dan mentaksir tingkah laku murid semasa mereka berinteraksi dengan guru atau dengan murid lain melalui aplikasi yang bersesuaian.

  • Murid-murid boleh mengadakan perbincangan dengan rakan-rakannya secara dalam talian mengikut ketetapan waktu yang telah ditentukan oleh murid ataupun guru.

  • Tonton video di bawah tentang cara muatturun app ini.

  • Modul 1 — Jom mula e-pembelajaran! Guru boleh menetapkan jadual dan ahli dalam kumpulan yang akan ditaksir.
2022 ajr.newslink.org